Henkilökunta

Henkilökunta

Liisa Paavola

Toimitusjohtaja,
FT, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi,
psykoterapeutti
044 567 7214

Nina Keränen

PsM, psykologi, integratiivinen psykoterapeutti
044 245 0976

Terhi Mikola

Olen neuropsykologian erikoispsykologi ja neuropsykologian alan työnohjaaja. Minulla on pitkä kokemus lasten ja nuorten kliinisistä neuropsykologisista tutkimuksista ja kuntoutuksesta sekä neuropsykologisiin kysymyksiin painottuvasta psykologien työnohjauksesta. Kuntoutustyössäni pyrin tukemaan lapsia ja nuoria keskittymiseen, luki-taitoihin ja matematiikan oppimiseen, muistamiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä tunteiden ja käyttäytymiseen säätelyyn liittyvissä haasteissa. Yksilötyöskentelyn ohella teen yhteistyötä lasten ja nuorten lähiverkoston kuten vanhempien ja opettajien kanssa. Kliinisissä tutkimuksissa kartoitan lasten ja nuorten keskittymis- ja oppimisvaikeuksia sekä vahvuuksia suositusten pohjaksi monipuolisesti tietoja keräten. Psykologien yksilö- ja ryhmätyönohjausta toteutan neuropsykologisesta näkökulmasta ohjattavan ja hänen organisaationsa toiveita ja tarpeita kuunnellen.
050 577 8766

Mia Valtonen

Olen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten tutkimuksiin ja kuntoutukseen suuntautunut neuropsykologiaan erikoistuva psykologi. Lisäksi olen terveyspsykologian erikoispsykologi, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja/valmentaja. Erityisosaamiseni on neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa.

Piritta Hataja

Olen neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, psykoterapeutti, työterveyspsykologi ja urheilupsykologi. Minulla on yli 20 vuoden kokemus psykologin työstä aikuisten parissa. Olen työskennellyt kuntoutustyössä, työterveydessä ja lisäksi olen tehnyt niin lyhytpsykoterapiaa kuin pidempiä psykoterapioita. Minulla on laajasti kokemusta työssä jaksamisen haasteista, työkykyarvioinneista, aivoergonomiasta, työyhteisövalmennuksista ja kehityksellisten häiriöiden (mm. ADHD, oppimisvaikeudet) arvioimisesta. Olen helposti lähestyttävä ja työskentelyotteeni on vahvuuksiin keskittyvä ja tavoitteellinen. Vastaanotolleni voi hakeutua neuropsykologisiin tutkimuksiin ja kuntoutukseen.
041 435 5744

Merja Nikula

Olen lasten ja nuorten tutkimuksiin ja kuntoutukseen erikoistunut neuropsykologian erikoispsykologi ja minulla on pitkä työhistoria erilaisten lastenneurologisten potilasryhmien parissa. Minulle ovat tuttuja niin oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset oirekuvat kuin lapsuusiän epilepsiatkin erityisosaamiseni painottuessa lasten ja nuorten aivovammoihin sekä -kasvaimiin. Teen alle 16-vuotiaiden neuropsykologisia tutkimuksia, joissa käytän laajasti erilaisia tiedonkeruumenetelmiä halliten mm. autismikirjon diagnostisten menetelmien (ARI-R, ADOS 2) käytön. Näen, että neuropsykologisen tutkimuksen keskeinen tavoite on lisätä tietoa lapsen vahvuuksista ja tuen tarpeista, jotta voimme auttaa lasta suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla hänelle merkityksellisistä arjen toimista, kuten koulunkäynnistä. Neuropsykologiseen kuntoutukseen minulle on mahdollista ohjata alle 16-vuotiaita suomea, ruotsia tai englantia äidinkielenään puhuvia lapsia ja nuoria.

Mauri Koskela

Minulla on paikkoja tutustumiskäynneille Kelan kuntoutuspsykoterapiaan. Aikoja voi sopia ottamalla yhteyttä sähköpostilla mauri.koskela@neural.fi tai alla olevaan puhelinnumeroon.

Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Olen työskennellyt pitkään psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrian puolella, jossa olen tehnyt töitä laaja – alaisesti nuorten, heidän vanhempiensa sekä sidosryhmien kanssa.

Pidän tärkeänä luottamuksellista, asiakasta kunnioittavaa terapiasuhdetta. Lähtökohtana hoidossa on terapeuttinen yhteistyösuhde, jonka tavoitteet ja käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti. Työtapani on kuunteleva, keskusteleva ja asioita yhdessä tarkasteleva.

Toteutan sovitun mukaisesti työnohjausta, ohjauskäyntejä, tukea antavaa terapiaa, lyhytpsykoterapiaa sekä yksilöpsykoterapiaa pidempikestoisesti. Osa käynneistä voidaan toteuttaa etävastaanottona.

Asiakkaakseni voi hakeutua itse maksaen sekä vakuutusyhtiön, kunnan, hyvinvointialueen, työnantajan, työterveyshuollon tai Kelan kuntoutuspsykoterapian maksusitoumuksella.
050 357 4487

Riikka Tapani

Sihteeri

Oulu

Isokatu 19 B 13
90100 Oulu

etunimi.sukunimi@neural.fi
Uusimmat blogikirjoitukset