Hoitopolku

Hoitopolku

Tutkimuspolku

Lääkärin lähete tai maksusitoumus neuropsykologiseen / psykologiseen tutkimukseen

Yhteistyökumppaneina vakuutusyhtiöt, työterveyshuollot, kunnat, Oulun kaupunki Palvelemme myös ilman lähetettä ja itse maksavia tutkimusasiakkaita.

Ajanvaraus

Tutkimuksen tekijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen lähetteen, maksusitoumuksen tai yhteydenottopyynnön saatuaan ja sopii tutkimusajan

Saapuminen tutkimukseen

Tutkimus tapahtuu Neural Oy:n tiloissa, Isokatu 19 B 13, Oulu. Parkkipaikkoja on Isokadun varrella (lippuautomaatti) ja parkkihalli Kivisydämessä (poistuminen OP:n uloskäynnistä). Alaovella on ovisummeri ja vastaanottotilat sijaitsevat 2. kerroksessa. Asiakas ohjataan omalle työntekijälle odotusaulasta.

Tutkimus

Tutkimus kestää tutkimuksen sisällöstä riippuen 3-4 tuntia. Saattajan osallistumisesta alkuhaastatteluun sovitaan etukäteen tai alkutilanteessa.

Lausunto

Tutkimuksen jälkeen lausunto toimitetaan tutkittavalle, lähettävälle taholle sekä erikseen kirjattavan luvan mukaisesti muille ytheistyötahoille.

Lasku

Lasku lähetetään maksusitoumuksen antaneelle organisaatiolle tai itsemaksavalle asiakkaalle.

Kuntoutuspolku

Maksusitoumus kuntoutukseen

Lähettävänä tahona Kela, OYS, vakuutusyhtiö, kunta, Oulun kaupunki)

Ajanvaraus

Lähetepalaverin jälkeen kuntouttava työntekijä on yhteydessä asiakkaaseen.

Kuntoutukseen saapuminen

Kuntoutus tapahtuu Neural Oy:n tiloissa Isokatu 19 B 13, Oulu. Parkkipaikkoja on Isokadun varrella(lippuautomaatti) ja parkkihalli Kivisydämessä (poistuminen OP-n uloskäynnistä) Alaovella on ovisummeri ja vastaanottotilat sijaitsevat 2.kerroksessa. Asiakas ohjataan omalle työntekijälle odotusaulasta.

KELA:n tukema neuropsykologinen kuntoutus

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: ei omavastuuta Harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus: omavastuu 50 € / kuntoutuskäynti

Kuntoutuspalaute

Kuntoutuspalaute toimitetaan asiakkaalle ja hoitavalle taholle.

Lasku

Lasku lähetetään maksusitoumuksen lähettävälle organisaatiolle. Omavastuu laskutetaan asiakkaalta joko suoraan (KELA) tai kuntoutuksen ostajan toimesta (sairaanhoitopiirit)