Ajankohtaista

Ajankohtaista

24
maaliskuu
2021
Riikka Tapani
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Webinaarikoulutus: Ohjaustyö työllisyyden tukikeinona 19.5.2021 klo 9–16

Yksilöllisistä tarpeista lähtevä asiakasohjaus on monelle pitkään työttömänä olleelle välttämätön tuki pyrkiessään kohti työmarkkinoita. Minkälaista on työllistymistä tukevan ohjaajan työ ja minkälaista osaamista ohjaajalla olisi hyvä olla?

Koulutuksemme tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia henkilökohtaiseen ohjaustyöhön tarkastelemalla ohjaustyötä kuntoutuksen ja ohjaajan itsetuntemuksen näkökulmasta. Ohjaaja kohtaa asiakkaiden vaikeidenkin elämän- ja henkilökohtaisten tilanteiden kautta haasteita, joissa oman roolin ja tunteiden tiedostaminen on hyödyllistä myös työssä jaksamisen kannalta.

Koulutus on tarkoitettu työllistymispalveluissa ja nuorten palveluissa toimiville ohjaajille, työvalmentajille, yksilövalmentajille, työkykykoordinaattoreille, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajille, kuntoutusohjaajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Katso ohjelma tästä (pdf)

Hinta 210 euroa (+ alv 24%)

Ilmoittautuminen viimeistään 12.5.2021 sähköpostitse: koulutus@neural.fi

Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille ennen koulutusta.

Koulutusmateriaalit (pdf)

Raija Kerätär ja Liisa Paavola: Mitä kuntoutumisella tarkoitetaan?

Tanja Räisänen: Ohjaustyö

Raija Kerätär: Motivaatio ja tavoitteet

Liisa Paavola: Neuropsykologinen kuntoutus käytännössä

Anna-Kaisa Puusaari: Tunteet ohjaustyössä

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
18
joulukuu
2020
Riikka Tapani
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Koulutus Oppimisen vaikeudet ja syrjäytymisen uhka nyt Webinaarina 10.2.2021

Koulutus on tarkoitettu koulu- ja oppilaitosterveydenhuollossa työskenteleville, terveydenhuollossa, mielenterveystyössä ja psykiatriassa toimiville, kuntoutushenkilöstölle, perus- ja toisen asteen opettajille, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, sosiaalityössä ja nuorisotyössä toimiville, työllisyyspalveluissa, Ohjaamoissa ja Kelassa toimiville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

On sanottu, että nuoren masennuksen ja ahdistuneisuuden taustalla on oppimisen vaikeus, kunnes toisin on todistettu. Luki-vaikeuksien lisäksi taustalla voi olla eri asteisia kielellisen tai näönvaraisen hahmottamisen, tarkkaavuuden säätelyn tai toiminnanohjauksen häiriöitä. Oppimisen vaikeudet jäävät liian usein tunnistamatta, jolloin ne jäävät myös hoidossa ja kuntoutuksessa huomioimatta. Oppimisvaikeuksista kärsivän lapsen ja nuoren kehitystä ja ammatillista uraa on mahdollista tukea parhaiten silloin, kun hänen tilanteensa on ensin riittävän yksilöllisesti selvitetty. Hän tarvitsee usein suunnitelmallista tukea oppilaitoksen lisäksi myös terveydenhuollosta, sosiaalityöstä, nuorisotyöstä, työllisyyspalveluista ja Kelasta.

Katso ohjelma tästä (pdf)

Toteutus Teams-yhteydellä

Hinta 210 € (+ alv 24 %)
Myönnämme –20 % alennuksen organisaatioille, jos osallistujia on 10 tai enemmän.

Ilmoittautuminen viimeistään 29.1.2021

sähköpostitse koulutus@neural.fi

Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille ennen koulutusta.

Koulutusmateriaalit (pdf)

Päivi Lindholm: Kielihäiriö tai oppimisvaikeusko lapsen ja nuoren tunne-elämän oireiden taustalla

Tanja Äärelä: Peruskoulukokemukset ja syrjäytyminen

Liisa Paavola: Oppimisvaikeuden tunnistaminen ja tutkiminen

Raija Kerätär: Kuntoutuksen ja työhön tukemisen mahdollisuudet

Pirjo Hiltunen: Yksilöllinen opiskelupolku ja tuki ammatillisessa koulutuksessa

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
1
syyskuu
2020
Katriina Ruonio
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kajaanin koulutus 10.9. peruttu

.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
14
tammikuu
2020
Katriina Ruonio
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

”Oppimisvaikeus ja syrjäytymisen uhka” -koulutukset

Onko lapsen tai nuoren pahoinvoinnin takana oppimisvaikeus?

On sanottu, että nuoren ahdistuksen tai masennuksen taustalla on oppimisen häiriö, kunnes on toisin todistettu.

Luki-häiriön lisäksi oppiminen voi olla vaikeutunut monen muunkin häiriön vuoksi. Oppimisen vaikeus ja sen luonne on tärkeä tunnistaa, jotta kullekin nuorelle voidaan järjestää oikeanlaiset tukitoimet. Oppilaitosten lisäksi tarvitaan usein yhtäaikaista apua ja hoitoa mm. psykiatriasta, sosiaalityöstä, nuorisotyöstä, kuntoutuksesta ja te-toimistosta tai työllisyyspalveluista ja Kelasta.

”Oppimisvaikeus ja syrjäytymisen uhka” -koulutukset järjestetään saman sisältöisenä Oulussa 12.3.2020 ja Kajaanissa 10.9.2020. (suunniteltu 2.4.2020 koulutus joudutaan siirtämään koronavirustartuntojen rajoitusten vuoksi. Koulutus toteutetaan 10.9.2020) Kajaanissa Liitteenä koulutusesite ja -ohjelma.

Koulutuskutsu_2020_UUSI
Koulutusohjelma_2020_OULU
Koulutusohjelma_2020_KAJAANI

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
6
syyskuu
2019
Katriina Ruonio
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Osatyökyisten työllistymisen tukitoimet -koulutus

Koulutus järjestetään Helsingissä 7.–8.11.2019. Koulutus on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyyspalveluiden, Te-toimistojen, TYP:ien, Kelan ja nuorisotyön piirissä sekä kolmannella sektorilla toimiville, näitä toimintoja johtaville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Koulutuskutsu_2020 2

Kerro mielipiteesi koulutuksestamme (Ruusut/Risut/Kehitettävää) sähköpostitse koulutus@neural.fi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
19
joulukuu
2018
Katriina Ruonio
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rauhallista ja rentouttavaa Joulun aikaa!

Terveisin Neuralin henkilöstö

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin