Ajankohtaista

Ajankohtaista

23
maaliskuu
2023
Riikka Tapani

Miksi Tiinan opiskelu ei suju? 16.5.2023 Webinaari

Yhä useampi nuori syrjäytyy koulutus- ja työuralta. Tarttis tehdä jotain – mutta mitä?

Webinaarimme ”Miksi Tiinan opiskelu ei suju?” järjestetään 16.5.2023 klo 9–15. Se käsittelee nuorten syrjäytymisen uhkan varhaistunnistamista monialaisena yhteistyönä. Koulutuksen jälkimmäinen osa toteutetaan erillisenä webinaarina 10.11.2023.

Ilmoittaudu koulutukseen osoitteessa koulutus@neural.fi viimeistään 2.5.2023 tai tilaa tallenne sähköpostitse.

 

Katso koulutusesite tästä (pdf)

 

15
kesäkuu
2022
Riikka Tapani

Työkyvyn arvioinnin koulutus nyt tallenteena

Hei

Työttömien työkyvyn arvioinnin koulutus on saatavana nyt tallenteena. Klikkaa auki oheinen liite, josta saat lisätietoja.

 

Ystävällisin terveisin,

Raija Kerätär                                                       Liisa Paavola

Oorninki Oy                                                         Neural Oy

5
tammikuu
2022
Riikka Tapani

Koulutus Työttömien työkyvyn arvioinnista 16.2.2022 webinaarina

Työttömien työkyvyn arviointi ja tukeminen

– kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen

Työllisyyden hoito elää maassamme suurta mullistustaan. Useilla paikkakunnilla on meneillään Työkykyohjelmaan ja Kuntakokeilu-hankkeisiin liittyvää kehittämistyötä. Näissä kaivataan uusia toimintatapoja myös työttömien työkyvyn arviointiin ja tukemiseen. Terveydenhuoltoa ja lääkäreitä kaivataan mukaan uudenlaiseen monialaiseen yhteistyöhön. Saman aikaisesti mietitään tulevaisuuden Sote-keskusten työkyvyn arvioinnin ja tukemisen palvelupolkuja.

On arvioitu, että kolmannes työttömistä on todellisuudessa työkyvyttömiä, mutta näitä tiloja ei ole tunnistettu. Työttömät käyttävät terveyspalveluita vähemmän kuin työssä käyvät, vaikka ovat sairaampia. Lisäksi noin 20 %:lla on työkykyä tukevien hoidon tai kuntoutuksen tarvetta, joka ei tule esille tavanomaisissa palveluissa. Nämä henkilöt eivät tule autetuiksi pelkästään työhön tukemalla. Tarvitaan työllistämispalveluiden, terveydenhuollon ja sosiaalityön uudenlaista yhteistyötä.

Tämä koulutus soveltuu terveyskeskuslääkäreille, työllisyyspalveluiden, oppilashuollon ja työhön valmennuksen työryhmissä toimiville lääkäreille, psykiatreille ja muille vaativia työkyvyn arvioita tekeville lääkäreille, näiden työryhmien muille jäsenille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Koulutuspäivän aikana osallistuja saa kuulla uudesta toiminta- ja työkyvyn arvioinnin teoriasta ja oppii, mitä monialainen toiminta- ja työkyvyn arviointi tarkoittaa. Hän oppii, mitä toimintakykytietoa on hyvä kerätä vaativassa työkyvyn arvioinnissa ja mistä sitä tietoa voi saada. Hän oppii lääkärin ja psykologin työkyvyn arvioinnin yhteistyöstä ja saa lisätietoa neuropsykologin roolista työkyvyn arvioinnissa. Lisäksi hän syventää tietojaan ja osaamistaan psykiatrisesta työkyvyn arvioinnista sekä lausuntojen laatimisesta.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 31.1.2022 koulutus@neural.fi

Katso ohjelma tästä (pdf)

24
maaliskuu
2021
Riikka Tapani

Webinaarikoulutus: Ohjaustyö työllisyyden tukikeinona 19.5.2021 klo 9–16

Yksilöllisistä tarpeista lähtevä asiakasohjaus on monelle pitkään työttömänä olleelle välttämätön tuki pyrkiessään kohti työmarkkinoita. Minkälaista on työllistymistä tukevan ohjaajan työ ja minkälaista osaamista ohjaajalla olisi hyvä olla?

Koulutuksemme tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia henkilökohtaiseen ohjaustyöhön tarkastelemalla ohjaustyötä kuntoutuksen ja ohjaajan itsetuntemuksen näkökulmasta. Ohjaaja kohtaa asiakkaiden vaikeidenkin elämän- ja henkilökohtaisten tilanteiden kautta haasteita, joissa oman roolin ja tunteiden tiedostaminen on hyödyllistä myös työssä jaksamisen kannalta.

Koulutus on tarkoitettu työllistymispalveluissa ja nuorten palveluissa toimiville ohjaajille, työvalmentajille, yksilövalmentajille, työkykykoordinaattoreille, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajille, kuntoutusohjaajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Katso ohjelma tästä (pdf)

Hinta 210 euroa (+ alv 24%)

Ilmoittautuminen viimeistään 12.5.2021 sähköpostitse: koulutus@neural.fi

Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille ennen koulutusta.

Koulutusmateriaalit (pdf)

Raija Kerätär ja Liisa Paavola: Mitä kuntoutumisella tarkoitetaan?

Tanja Räisänen: Ohjaustyö

Raija Kerätär: Motivaatio ja tavoitteet

Liisa Paavola: Neuropsykologinen kuntoutus käytännössä

Anna-Kaisa Puusaari: Tunteet ohjaustyössä

 

18
joulukuu
2020
Riikka Tapani

Koulutus Oppimisen vaikeudet ja syrjäytymisen uhka nyt Webinaarina 10.2.2021

Koulutus on tarkoitettu koulu- ja oppilaitosterveydenhuollossa työskenteleville, terveydenhuollossa, mielenterveystyössä ja psykiatriassa toimiville, kuntoutushenkilöstölle, perus- ja toisen asteen opettajille, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, sosiaalityössä ja nuorisotyössä toimiville, työllisyyspalveluissa, Ohjaamoissa ja Kelassa toimiville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

On sanottu, että nuoren masennuksen ja ahdistuneisuuden taustalla on oppimisen vaikeus, kunnes toisin on todistettu. Luki-vaikeuksien lisäksi taustalla voi olla eri asteisia kielellisen tai näönvaraisen hahmottamisen, tarkkaavuuden säätelyn tai toiminnanohjauksen häiriöitä. Oppimisen vaikeudet jäävät liian usein tunnistamatta, jolloin ne jäävät myös hoidossa ja kuntoutuksessa huomioimatta. Oppimisvaikeuksista kärsivän lapsen ja nuoren kehitystä ja ammatillista uraa on mahdollista tukea parhaiten silloin, kun hänen tilanteensa on ensin riittävän yksilöllisesti selvitetty. Hän tarvitsee usein suunnitelmallista tukea oppilaitoksen lisäksi myös terveydenhuollosta, sosiaalityöstä, nuorisotyöstä, työllisyyspalveluista ja Kelasta.

Katso ohjelma tästä (pdf)

Toteutus Teams-yhteydellä

Hinta 210 € (+ alv 24 %)
Myönnämme –20 % alennuksen organisaatioille, jos osallistujia on 10 tai enemmän.

Ilmoittautuminen viimeistään 29.1.2021

sähköpostitse koulutus@neural.fi

Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille ennen koulutusta.

Koulutusmateriaalit (pdf)

Päivi Lindholm: Kielihäiriö tai oppimisvaikeusko lapsen ja nuoren tunne-elämän oireiden taustalla

Tanja Äärelä: Peruskoulukokemukset ja syrjäytyminen

Liisa Paavola: Oppimisvaikeuden tunnistaminen ja tutkiminen

Raija Kerätär: Kuntoutuksen ja työhön tukemisen mahdollisuudet

Pirjo Hiltunen: Yksilöllinen opiskelupolku ja tuki ammatillisessa koulutuksessa

 

1
syyskuu
2020
Katriina Ruonio

Kajaanin koulutus 10.9. peruttu

.