14
tammikuu
2020
Katriina Ruonio
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

”Oppimisvaikeus ja syrjäytymisen uhka” -koulutukset

Onko lapsen tai nuoren pahoinvoinnin takana oppimisvaikeus?

On sanottu, että nuoren ahdistuksen tai masennuksen taustalla on oppimisen häiriö, kunnes on toisin todistettu.

Luki-häiriön lisäksi oppiminen voi olla vaikeutunut monen muunkin häiriön vuoksi. Oppimisen vaikeus ja sen luonne on tärkeä tunnistaa, jotta kullekin nuorelle voidaan järjestää oikeanlaiset tukitoimet. Oppilaitosten lisäksi tarvitaan usein yhtäaikaista apua ja hoitoa mm. psykiatriasta, sosiaalityöstä, nuorisotyöstä, kuntoutuksesta ja te-toimistosta tai työllisyyspalveluista ja Kelasta.

”Oppimisvaikeus ja syrjäytymisen uhka” -koulutukset järjestetään saman sisältöisenä Oulussa 12.3.2020 ja Kajaanissa 10.9.2020. (suunniteltu 2.4.2020 koulutus joudutaan siirtämään koronavirustartuntojen rajoitusten vuoksi. Koulutus toteutetaan 10.9.2020) Kajaanissa Liitteenä koulutusesite ja -ohjelma.

Koulutuskutsu_2020_UUSI
Koulutusohjelma_2020_OULU
Koulutusohjelma_2020_KAJAANI

2 p_lindholm_12_3_20

3 Peruskoulukokeumukset ja syrjäytyminen Tanja Äärelä

4 Oppimisvaikeuden tunnistaminen ja tutkiminen_LP

5 Kuntoutuksen ja työhön tukemisen mahdollisuudet

6 Yksilöllinen opiskelupolku ym esitys Seija Iwendorff

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
6
syyskuu
2019
Katriina Ruonio
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Osatyökyisten työllistymisen tukitoimet -koulutus

Koulutus järjestetään Helsingissä 7.–8.11.2019. Koulutus on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, työllisyyspalveluiden, Te-toimistojen, TYP:ien, Kelan ja nuorisotyön piirissä sekä kolmannella sektorilla toimiville, näitä toimintoja johtaville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Koulutuskutsu_2020 2

Kerro mielipiteesi koulutuksestamme (Ruusut/Risut/Kehitettävää) sähköpostitse koulutus@neural.fi.

Materiaalit:

Kerätär Avaus

Oivo Oorninki7.11

Kerätär Työpökyky ei ole pelkkää terveyttä..

Kerätär Mitä tietoa tarvitaankun arvoidaan työttömän työkykyä

Paavola Helsinki 7_11_2019

Kerätär Lääkärin osuus monialaisessa työkyvyn arvioinnissa

Heikkilä Sofia 7-8.11.2019 Dialoginen kohtaaminen

Käsmä Sari Mitä palveluohjauksella tarkoitetaan ja kenen tehtävä se on

Katajamäki Etäkuntoutuksen mahdollisuudet

PeppiSaikku_081119_Vuosaari

Parttinen Työkykyohjelma

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
19
joulukuu
2018
Katriina Ruonio
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rauhallista ja rentouttavaa Joulun aikaa!

Terveisin Neuralin henkilöstö

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
11
elokuu
2018
Katriina Ruonio
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tervetuloa töihin

Haemme asiantuntijaa kahdeksan ammattilaisen tiimiimme yksityiseen
neuropsykologikeskukseen. Tarjoamme ammatinharjoittajalle monipuolisen
työnkuvan nuorten ja aikuisten kuntoutustyön sekä halutessasi vaativien
neuropsykologin tutkimusten alueella. Edellytämme ammatinharjoittajalta
KELA-pätevyyttä sekä kliinisen neuropsykologin tai neuropsykologian
erikoispsykologin koulutusta.
Neural Oy tarjoaa säännöllisen työnohjauksen, sisäisen koulutuksen,
viihtyisät vastaanottotilat Oulun keskustassa sekä mahdollisuuden
verkostoitua kollegojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tervetuloa meille töihin!

Lisätietoja sekä hakemukset sähköpostitse 31.8.2018 mennessä:
Toimitusjohtaja Katriina Ruonio katriina.ruonio@neural.fi
Neuropsykologi Liisa Paavola liisa.paavola@neural.fi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
5
syyskuu
2016
Liisa Paavola
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rajul Vasa – raikas tuulahdus intialaista viisautta

Osallistuin kahden oululaisen fysioterapeutti-opiskelijan, Milla Karjalaisen ja Vilma Nikulan organisoimaan Vasa Concept-seminaariin. Luennoitsija ja kouluttaja, Rajul Vasa, on fysioterapeuttina perehtynyt useiden vuosikymmenten ajan kehon palautumiseen aivotapahtumista, jotka ovat vaikuttaneet motoristen taitojen hallintaan. Vaikka Vasan lähestymistapa on kehollinen, hänellä on myös huomattavan laaja perehtyneisyys aivojen ja hermoston toimintaan.

Menetelmä on fyysisesti vaativa, muutaman liikesarjan sisältämä kokonaisuus, jossa kuntoutuksen tavoitteet laaditaan aina potilaskohtaisesti. Tavoitteena on antaa keholle ja aivoille toistuvasti aktivaatiota ja toisaalta vapauttaa hermosto switch off-tilanteesta. Aivojen tiedonkäsittelyjärjestelmän kestokyvyn kannalta on olennaista, että esim. aivohalvauksen tai –verenvuodon jälkeen syntyvää hermoston hälytystilaa rauhoitetaan ja tasoitetaan. Keho ”jähmettyy”, pelkää liikettä, kaatumista, tasapainon menettämistä hyvästä syystä – usein akuutti sairastumistilanne on ollut henkeä uhkaava. Onkin tärkeää, että kuntoutumisessa lähdetään liikkeelle terveiden raajojen antamasta tuesta ja haetaan tasapainoa sekä kehonhallintaa vahvojen tuki- ja liikuntaelinten avulla. Tällöin hermostollinen palaute on myönteistä ja vähitellen myös halvaantunut, liikkumaton raaja rohkenee pyrkiä kohti aktiivista liikettä.

Rajul Vasa toi seminaarissa esille toimintakyvyn huomattavia muutoksia kuvien ja videoklippien avulla. Näistä välittyi sekä menetelmän vaikuttavuus että sen raskaus: helpolta näyttävät liikkeet saivat hien virtaamaan kuntoutujien kasvoilta ja kehosta.

Neuropsykologia jäi kiinnostamaan tohtori Vasan näkemys keskushermoston kuntoutumisesta, kun liikuntakyky vahvistuu. Hänen kuvauksensa neuraalisesta yhteistyöstä on dynaaminen ja teoreettisesti pätevä. Hänen mallissaan isot aivot edustavat kuningasta, jolla on valta ja kontrolli mielen ja kehon hallinnassa. Pikkuaivot, joissa on runsaasti toimintaamme mallintavia peilisoluja, ovat pieni mutta ovela, tunteiden kautta kuninkaan toimintaa ohjaava vaimo. Tämä pikkuvaimo ohjaa tietovirtaa sekä alas selkäytimeen ja –rankaan että ylöspäin, hermoverkkopiirien ja talamuksen kautta aivokuorelle ja syville aivoalueille. Hyvin loogista ja holistista, eikö totta?

Seminaari herätti avointa keskustelua ja jakoi mielipiteitä, mikä on aina hyvä viesti. Kukaan meistä ei ota uutta toimintatapaa vastaan epäilemättä tai kritiikittömästi. Menetelmän tieteellinen tutkimus toteutetaan Uppsalan yliopistossa ja vireillä on yhteistyötä myös meidän oululaisten tutkijoiden kanssa. Muutama meistä on myös matkalla Mumbaihin ensi keväänä. Ajatus kantaa – muutos fyysisessä toimintakyvyssä tai käyttäytymisessä tarkoittaa aina muutosta myös aivojen tavassa toimia.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
30
elokuu
2016
Liisa Paavola
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Neuropsykologit Lontoossa – kongressiterveisiä

Kansainvälinen International Neuropsychological Society:n (INS) kongressi keräsi aurinkoiseen Lontooseen yli 700 osallistujaa 43 eri maasta. Teema – From neurons to neurorehabilitation – piti sisällään laajan tarjonnan kutsuvierasluentoja, symposiumeja, työpajoja sekä poster-esityksiä. Riverbankin alueella sijaitseva kongressihotelli tarjosi toimivat puitteet itse tapahtumalle sekä vapaa-ajan vietolle ja turistina kulkemiselle.

Neuropsykologia-tieteessä uuden informaation tulva on valtava ja yhteys neurologiaan, neurotieteisiin sekä psykiatriaan tulee yhä vahvemmin tutkimuksissa esille. Esityksissä tutkimus ja diagnostiikka saivat kuntoutusteemaa suuremman painoarvon. Itse jäin jopa kaipaamaan kliinisen työn kentältä nousevia tutkimuskysymyksiä sekä neuraalisen kuntoutuksen tulosten esittelyä. Professori Linda Clare kuvasi tavoitteellisen kognitiivisen kuntoutuksen vaikuttavuutta muistisairauden alkuvaiheessa. Potilaiden toimintakyky vastasi suomalaisittain arvioiden lähinnä MCI-tason (mild cognitive impairment) oirekuvaa. Tulosten pohjalta heräsi mielenkiinto selvittää enemmän, mikä merkitys SCI-havainnoilla (subjective cognitive impairment) on myöhempään oirekuvaan ja kuntoutumiseen: Potilaan itse esille tuomia kognitiivisia oireita tulee aina validoida.

Oma tähtihetkeni Lontoossa oli ”peilisolumies” Giacomo Rizzolattin kutsuvierasluento From mirror neurons to the mirror brain. Muistan edelleen valtavan helpotuksen tunteen, kun ensimmäisen kerran Toscanan neuropsykoterapia –seminaarissa jo lähes kymmenen vuotta sitten kuulin aiheesta kollegan luennolla. Osui ja upposi heti. Aivojen ja mielen kyky peilata, matkia, toistaa ja oppia toisen toimintaa seuraamalla on ilmiömäinen. Kun peilisolujen verkostoa on tavattu motorisen aivokuoren lisäksi myös etuaivokuoren ja pikkuaivojen alueelta, on varsin luontevaa ymmärtää, miksi kuntoutuksen aikaikkuna on koko elämän mittainen. Aivoilla ja hermostolla on valtava potentiaali uusien yhteyksien luomiseen autonomisen hermoston, selkärangan alueen, pikkuaivojen, talaamisen radan ja talamuksen sekä isojen aivojen yhteistyönä. Näkemyksen kokonaisvaltaisesta kuntoutumisesta soisi leviävän laajasti hoitoa ja kuntoutusta toteuttaville tahoille.

Edustin Neural Oy:tä Lontoon kongressissa ajokyky –tutkimukseen liittyvällä esityksellä. Ikääntyvien autoilijoiden määrä kasvaa jatkuvasti ja lääkärit tulevat tarvitsemaan ajokelpoisuuden arviointiin selkeän, hyvin tutkitun ja kohderyhmälle sopivan seulontamenetelmän. Esittelin pilottihankkeemme neuropsykologisen osion tuloksia.

Matkan antoisuutta lisäsi matkaseura. Sekä 14-vuotias teini että kymmenvuotias pikkusisko nauttivat suurkaupungin sykkeestä ja hotellin tarjoamista seikkailuista. Molemmat vilkkaat ja eloisat lapseni tulivat henkilökunnalle viikon aikana tutuiksi. Pääsin myös vastoin omaa tahtoani tutustumaan London Eye –maailmanpyörään. Tämä ihmiskoe osoitti, että neuropsykologin korkean paikan kammo ei ole hoidettavissa suoran altistuksen menetelmällä!

Ensi kesänä INS:n kongressi toteutuu Kapkaupungissa. Sinne on jo esitys jäsentymässä, myös jälkikasvu on ilmoittanut että sekä koneeseen että hotelliin varataan paikat kolmelle.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin