Terhi Mikola

Terhi Mikola

Terhi Mikola

Olen neuropsykologian erikoispsykologi ja neuropsykologian alan työnohjaaja. Minulla on pitkä kokemus lasten ja nuorten kliinisistä neuropsykologisista tutkimuksista ja kuntoutuksesta sekä neuropsykologisiin kysymyksiin painottuvasta psykologien työnohjauksesta. Kuntoutustyössäni pyrin tukemaan lapsia ja nuoria keskittymiseen, luki-taitoihin ja matematiikan oppimiseen, muistamiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä tunteiden ja käyttäytymiseen säätelyyn liittyvissä haasteissa. Yksilötyöskentelyn ohella teen yhteistyötä lasten ja nuorten lähiverkoston kuten vanhempien ja opettajien kanssa. Kliinisissä tutkimuksissa kartoitan lasten ja nuorten keskittymis- ja oppimisvaikeuksia sekä vahvuuksia suositusten pohjaksi monipuolisesti tietoja keräten. Psykologien yksilö- ja ryhmätyönohjausta toteutan neuropsykologisesta näkökulmasta ohjattavan ja hänen organisaationsa toiveita ja tarpeita kuunnellen.
050 577 8766