Merja Nikula

Merja Nikula

Merja Nikula

Olen lasten ja nuorten tutkimuksiin ja kuntoutukseen erikoistunut neuropsykologian erikoispsykologi ja minulla on pitkä työhistoria erilaisten lastenneurologisten potilasryhmien parissa. Minulle ovat tuttuja niin oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset oirekuvat kuin lapsuusiän epilepsiatkin erityisosaamiseni painottuessa lasten ja nuorten aivovammoihin sekä -kasvaimiin. Teen alle 16-vuotiaiden neuropsykologisia tutkimuksia, joissa käytän laajasti erilaisia tiedonkeruumenetelmiä halliten mm. autismikirjon diagnostisten menetelmien (ARI-R, ADOS 2) käytön. Näen, että neuropsykologisen tutkimuksen keskeinen tavoite on lisätä tietoa lapsen vahvuuksista ja tuen tarpeista, jotta voimme auttaa lasta suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla hänelle merkityksellisistä arjen toimista, kuten koulunkäynnistä. Neuropsykologiseen kuntoutukseen minulle on mahdollista ohjata alle 16-vuotiaita suomea, ruotsia tai englantia äidinkielenään puhuvia lapsia ja nuoria.