Mauri Koskela

Mauri Koskela

Mauri Koskela

Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Olen työskennellyt pitkään psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrian puolella, jossa olen tehnyt töitä laaja – alaisesti nuorten, heidän vanhempiensa sekä sidosryhmien kanssa.

Pidän tärkeänä luottamuksellista, asiakasta kunnioittavaa terapiasuhdetta. Lähtökohtana hoidossa on terapeuttinen yhteistyösuhde, jonka tavoitteet ja käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti. Työtapani on kuunteleva, keskusteleva ja asioita yhdessä tarkasteleva.

Toteutan sovitun mukaisesti työnohjausta, ohjauskäyntejä, tukea antavaa terapiaa, lyhytpsykoterapiaa sekä yksilöpsykoterapiaa pidempikestoisesti. Osa käynneistä voidaan toteuttaa etävastaanottona.

Asiakkaakseni voi hakeutua itse maksaen sekä vakuutusyhtiön, kunnan, hyvinvointialueen, työnantajan, työterveyshuollon tai Kelan kuntoutuspsykoterapian maksusitoumuksella.
050 357 4487