Rajul Vasa – raikas tuulahdus intialaista viisautta

Rajul Vasa – raikas tuulahdus intialaista viisautta

5
syyskuu
2016
Liisa Paavola

Rajul Vasa – raikas tuulahdus intialaista viisautta

Osallistuin kahden oululaisen fysioterapeutti-opiskelijan, Milla Karjalaisen ja Vilma Nikulan organisoimaan Vasa Concept-seminaariin. Luennoitsija ja kouluttaja, Rajul Vasa, on fysioterapeuttina perehtynyt useiden vuosikymmenten ajan kehon palautumiseen aivotapahtumista, jotka ovat vaikuttaneet motoristen taitojen hallintaan. Vaikka Vasan lähestymistapa on kehollinen, hänellä on myös huomattavan laaja perehtyneisyys aivojen ja hermoston toimintaan.

Menetelmä on fyysisesti vaativa, muutaman liikesarjan sisältämä kokonaisuus, jossa kuntoutuksen tavoitteet laaditaan aina potilaskohtaisesti. Tavoitteena on antaa keholle ja aivoille toistuvasti aktivaatiota ja toisaalta vapauttaa hermosto switch off-tilanteesta. Aivojen tiedonkäsittelyjärjestelmän kestokyvyn kannalta on olennaista, että esim. aivohalvauksen tai –verenvuodon jälkeen syntyvää hermoston hälytystilaa rauhoitetaan ja tasoitetaan. Keho ”jähmettyy”, pelkää liikettä, kaatumista, tasapainon menettämistä hyvästä syystä – usein akuutti sairastumistilanne on ollut henkeä uhkaava. Onkin tärkeää, että kuntoutumisessa lähdetään liikkeelle terveiden raajojen antamasta tuesta ja haetaan tasapainoa sekä kehonhallintaa vahvojen tuki- ja liikuntaelinten avulla. Tällöin hermostollinen palaute on myönteistä ja vähitellen myös halvaantunut, liikkumaton raaja rohkenee pyrkiä kohti aktiivista liikettä.

Rajul Vasa toi seminaarissa esille toimintakyvyn huomattavia muutoksia kuvien ja videoklippien avulla. Näistä välittyi sekä menetelmän vaikuttavuus että sen raskaus: helpolta näyttävät liikkeet saivat hien virtaamaan kuntoutujien kasvoilta ja kehosta.

Neuropsykologia jäi kiinnostamaan tohtori Vasan näkemys keskushermoston kuntoutumisesta, kun liikuntakyky vahvistuu. Hänen kuvauksensa neuraalisesta yhteistyöstä on dynaaminen ja teoreettisesti pätevä. Hänen mallissaan isot aivot edustavat kuningasta, jolla on valta ja kontrolli mielen ja kehon hallinnassa. Pikkuaivot, joissa on runsaasti toimintaamme mallintavia peilisoluja, ovat pieni mutta ovela, tunteiden kautta kuninkaan toimintaa ohjaava vaimo. Tämä pikkuvaimo ohjaa tietovirtaa sekä alas selkäytimeen ja –rankaan että ylöspäin, hermoverkkopiirien ja talamuksen kautta aivokuorelle ja syville aivoalueille. Hyvin loogista ja holistista, eikö totta?

Seminaari herätti avointa keskustelua ja jakoi mielipiteitä, mikä on aina hyvä viesti. Kukaan meistä ei ota uutta toimintatapaa vastaan epäilemättä tai kritiikittömästi. Menetelmän tieteellinen tutkimus toteutetaan Uppsalan yliopistossa ja vireillä on yhteistyötä myös meidän oululaisten tutkijoiden kanssa. Muutama meistä on myös matkalla Mumbaihin ensi keväänä. Ajatus kantaa – muutos fyysisessä toimintakyvyssä tai käyttäytymisessä tarkoittaa aina muutosta myös aivojen tavassa toimia.