Yhteystiedot

Neural Oy

Isokatu 19 B 13
90100 Oulu

etunimi.sukunimi@neural.fi

Neuropsykologikeskus Neuralin henkilökunta.

Henkilökunta

Liisa Paavola

Liisa Paavola

toimitusjohtaja, neuropsykologian erikoispsykologi

044 5677 214

Minulla on pitkä työkokemus nuorten ja aikuisten neuropsykologisista arvioinneista ja tutkimuksista sekä kuntoutustyöstä. Lisäksi toimin neuropsykologian alan työnohjaajana ja kouluttajana.

Riikka Tapani

Riikka Tapani

sihteeri

riikka.tapani@neural.fi
Terhi Mikola

Terhi Mikola

neuropsykologian erikoispsykologi

050 577 8766
Olen neuropsykologian erikoispsykologi ja neuropsykologian alan työnohjaaja. Minulla on pitkä kokemus lasten ja nuorten kliinisistä neuropsykologisista tutkimuksista ja kuntoutuksesta sekä neuropsykologisiin kysymyksiin painottuvasta psykologien työnohjauksesta. Kuntoutustyössäni pyrin tukemaan lapsia ja nuoria keskittymiseen, luki-taitoihin ja matematiikan oppimiseen, muistamiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä tunteiden ja käyttäytymiseen säätelyyn liittyvissä haasteissa. Yksilötyöskentelyn ohella teen yhteistyötä lasten ja nuorten lähiverkoston kuten vanhempien ja opettajien kanssa. Kliinisissä tutkimuksissa kartoitan lasten ja nuorten keskittymis- ja oppimisvaikeuksia sekä vahvuuksia suositusten pohjaksi monipuolisesti tietoja keräten. Psykologien yksilö- ja ryhmätyönohjausta toteutan neuropsykologisesta näkökulmasta ohjattavan ja hänen organisaationsa toiveita ja tarpeita kuunnellen.
Merja Nikula

Merja Nikula

neuropsykologian erikoispsykologi

merja.nikula@neural.fi
Olen lasten ja nuorten tutkimuksiin ja kuntoutukseen erikoistunut neuropsykologian erikoispsykologi ja minulla on pitkä työhistoria erilaisten lastenneurologisten potilasryhmien parissa. Minulle ovat tuttuja niin oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset oirekuvat kuin lapsuusiän epilepsiatkin erityisosaamiseni painottuessa lasten ja nuorten aivovammoihin sekä -kasvaimiin. Teen alle 16-vuotiaiden neuropsykologisia tutkimuksia, joissa käytän laajasti erilaisia tiedonkeruumenetelmiä halliten mm. autismikirjon diagnostisten menetelmien (ARI-R, ADOS 2) käytön. Näen, että neuropsykologisen tutkimuksen keskeinen tavoite on lisätä tietoa lapsen vahvuuksista ja tuen tarpeista, jotta voimme auttaa lasta suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla hänelle merkityksellisistä arjen toimista, kuten koulunkäynnistä. Neuropsykologiseen kuntoutukseen minulle on mahdollista ohjata alle 16-vuotiaita suomea, ruotsia tai englantia äidinkielenään puhuvia lapsia ja nuoria.
Piritta Hataja

Piritta Hataja

neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, psykoterapeutti, työterveyspsykologi, urheilupsykologi

041 435 5744
Olen neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, psykoterapeutti, työterveyspsykologi ja urheilupsykologi. Minulla on yli 20 vuoden kokemus psykologin työstä aikuisten parissa. Olen työskennellyt kuntoutustyössä, työterveydessä ja lisäksi olen tehnyt niin lyhytpsykoterapiaa kuin pidempiä psykoterapioita. Minulla on laajasti kokemusta työssä jaksamisen haasteista, työkykyarvioinneista, aivoergonomiasta, työyhteisövalmennuksista ja kehityksellisten häiriöiden (mm. ADHD, oppimisvaikeudet) arvioimisesta. Olen helposti lähestyttävä ja työskentelyotteeni on vahvuuksiin keskittyvä ja tavoitteellinen. Vastaanotolleni voi hakeutua neuropsykologisiin tutkimuksiin ja kuntoutukseen.
Mia Valtonen

Mia Valtonen

neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, terveyspsykologian erikoispsykologi, työterveyspsykologi, ratkaisukeskeinen työnohjaaja/valmentaja

mia.valtonen@neural.fi
Olen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten tutkimuksiin ja kuntoutukseen suuntautunut neuropsykologiaan erikoistuva psykologi. Lisäksi olen terveyspsykologian erikoispsykologi, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja/valmentaja. Erityisosaamiseni on neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa.
Nina Keränen

Nina Keränen

psykologi, integratiivinen psykoterapeutti

044 245 0976

Lisätietoa

Nina Ranta

Nina Ranta

psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti

0440 431 281

Olen psykologi ja erityistason kognitiivinen psykoterapeutti sekä EMDR-terapeutti. Parhaillaan olen traumakeskeisen lyhytterapian koulutuksessa. Minulla on pitkä kokemus aikuispsykiatrian alalta sekä psykologisten tutkimusten että terapeuttisen työn osalta. Viime vuosien aikana olen tehnyt myös kriisityötä. Psykologisissa tutkimuksissa osaamisaluettani on psykiatrinen ja neuropsykiatrinen diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka, olen tehnyt paljon myös ADHD-tutkimuksia ja SCID-II haastatteluja. Terapiatyöskentelyssä käytän perinteisen kognitiivisen psykoterapian menetelmien lisäksi elementtejä mm. traumaterapiasta, skeematerapiasta ja HOT-terapiasta.

Neural Oy:ssä teen pääosin psykoterapia-työtä (Kelan kuntoutuspsykoterapia ja Pohteen ostopalveluterapia) sekä psykologin tutkimuksia. Yksittäiset keskustelukäynnit, EMDR-terapia sekä psykologien yksilötyönohjaus ovat myös sovittavissa. Otan vastaan aikuisikäisiä asiakkaita. Osa käynneistä voidaan toteuttaa etävastaanottona.
Mauri Koskela

Mauri Koskela

psykoterapeutti, hallinnon asiantuntija

050 357 4487

Olen kognitiivinen psykoterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Olen työskennellyt pitkään psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nuorisopsykiatrian puolella, jossa olen tehnyt töitä laaja – alaisesti nuorten, heidän vanhempiensa sekä sidosryhmien kanssa.

Pidän tärkeänä luottamuksellista, asiakasta kunnioittavaa terapiasuhdetta. Lähtökohtana hoidossa on terapeuttinen yhteistyösuhde, jonka tavoitteet ja käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti. Työtapani on kuunteleva, keskusteleva ja asioita yhdessä tarkasteleva.

Toteutan sovitun mukaisesti työnohjausta, ohjauskäyntejä, tukea antavaa terapiaa, lyhytpsykoterapiaa sekä yksilöpsykoterapiaa pidempikestoisesti. Osa käynneistä voidaan toteuttaa etävastaanottona.

Asiakkaakseni voi hakeutua itse maksaen sekä vakuutusyhtiön, kunnan, hyvinvointialueen, työnantajan, työterveyshuollon tai Kelan kuntoutuspsykoterapian maksusitoumuksella.