Toimintakyky ja työkyky -kirja tulossa

22.4.2024

Ensimmäinen suomenkielinen tietokirja erittäin ajankohtaisesta aiheesta on ilmestymässä. Kirjan julkaisee Kustannus Oy Duodecim. Lämmin kiitos toimittaja-kollega LT Raija Kerättärelle sekä muille asiantuntijoille antoisasta yhteistyöstä projektimme aikana!

Toimintakyky ja työkyky -teos esittelee laaja-alaisen toimintakyvyn käsitteen ja sen pohjalta lähtevän työkykykäsitteen teoreettisen pohjan sekä useita käytännön tilanteita, joissa hyödynnetään eri näkökulmia. Teoksessa kuvataan tilanteita niin arvioinnin kuin tukemisenkin näkökulmasta elämänkulun eri vaiheissa. Kirja soveltuu oppi- ja käsikirjaksi kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuksen ja työllisyyden hoidon ammattilaisille ja opiskelijoille. 

Lue lisää: https://verkkokauppa.duodecim.fi/60382.html

Toimintakyky ja työkyky -kirjan kansi.