Palvelut

Neuropsykologiset tutkimukset lapsille, nuorille ja aikuisille

 

 • maksusitoumukset ja itse maksavat asiakkaat                 
 • kehitykselliset neuropsykologiset oirekuvat, luki- ja oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset, neurologiset ja    psykiatriset oirekuvat, ruumiilliset sairaudet sekä ikääntyminen

 • tutkimus voi olla osa erotusdiagnostista selvittelyä tai jo todetun oirekuvan, vamman tai sairauden seurantaa

Neuropsykologinen kuntoutus lapsille, nuorille ja aikuille

 • KELA:n harkinnanvarainen ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 • hyvinvointialueiden ja vakuutusyhtiöiden kustantama lääkinnällinen kuntoutus
 • itse maksavat asiakkaat
 • kuntoutus voi kohdentua aivovamman jälkitilasta tai aivotapahtumasta toipumiseen tai neurologisen sairauden oireiden tunnistamiseen ja lieventymiseen, sopeutuminen huomioiden
 • lasten kuntoutus painottuu lisäksi kehityksellisten vaikeuksien tukemiseen ja korvaavien toimintatapojen vahvistamiseen
 • neuropsykologisen toimintatavan rinnalla käytetään myös psykoterapeuttisia kuntoutusta tukevia välineitä

Kognitiivinen psykoterapia ja EMDR-terapia

 • KELA:n kuntoutuspsykoterapia
 • hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiön, työterveyshuollon kustantama psykoterapia
 • itse maksavat asiakkaat

Psykologin tutkimukset

 • toteutetaan usein asiakkaan tiedollisen kehitystason tai oppimisvalmiuksien tutkimiseksi, persoonallisuuden kartoittamiseksi, diagnostisen arvioinnin tueksi tai psykoterapian mahdollisuuksien selvittämiseksi
 • haastattelun lisäksi tutkimuksessa käytetään erilaisia kykytestejä, projektiivisia menetelmiä sekä kyselylomakkeita

Työnohjaus

 • psykoterapeutin tai neuropsykologin antama yksilö- ja ryhmätyönohjaus
 • esimies- työnohjaus
 • päihde- ja mielenterveystyön työnohjaus
 • psykoterapia- työnohjaus

Koulutuspalvelut

 • koulutuspäivät
 • asiantuntijaluennot

Tietoa tulevista koulutuksista saat ajankohtaisista uutisista >