Kuntoutuspäivät 2024 – Teemana vaikuttava kuntoutus

22.4.2024

Olemme mukana 50. kertaa järjestettävillä Kuntoutuspäivillä, jotka pidetään 6.–7.6.2024 Meeting Park OASIS Ruoholahdessa, Helsingissä. Teemana on vaikuttava kuntoutus.

Muuttuva työ ja toimijuuden haasteet to 6.6. 2024 klo 13.30-16.15 (TYÖRYHMÄ 3)

Työ on muuttunut työn tekemisen paikan, ajan, osaamisen ja johtamisen suhteen. Teknologian lisääntynyt käyttö voi sekä helpottaa, että kuormittaa työn tekemistä. Tietotyön lisääntyminen on hämärtänyt myös työn ja vapaa-ajan rajaamista. Työkyky muodostuu ihmisen voimavarojen ja työn välisestä tasapainosta, johon kytkeytyy niin terveys ja toimintakyky, kuin osaaminen ja työtehtäviin liittyvät elementit. Tässä työryhmässä tarkastellaan muuttuvaa työtä ja toimijuuden haasteita sekä käydään läpi toiminta- ja työkyvyn käsitteen laajentumista. Työpajan ohjelmassa tehdään myös kurkistuksia tulevaan Toimintakyky ja työkyky -oppikirjaan.

Puheenjohtajina toimivat LT Raija Kerätär, FT Liisa Paavola ja YTT Anu Kippola-Pääkkönen.

Ohjelma

13.30Paneeli: Työ muuttuu – pysymmekö muutoksessa mukana?
Matti Joensuu, johtava tutkija, Työterveyslaitos
Marianne Keyrilainen, erityisasiantuntija, TEM
Samuli Leveälahti, kehittämispäällikkö, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
14.30Tauko
15.00Motivaatio ja toimijuus työssä
Raija Kerätär, LT, kuntoutuslääkäri, KELA
15.30Työntekijä työn ja arjen puristuksessa
Liisa Paavola, FT, neuropsykologian erikoispsykologi, Neural Oy
16.00Kysymyksiä ja yhteenveto
16.15Työryhmä päättyy

Lue lisää: www. kuntoutuspäivät.fi/tyoryhmat