Toimintakyky ja työkyky -kirja tulossa

Ensimmäinen suomenkielinen tietokirja erittäin ajankohtaisesta aiheesta on ilmestymässä. Kirjan julkaisee Kustannus Oy Duodecim. Lämmin kiitos toimittaja-kollega LT Raija Kerättärelle sekä muille asiantuntijoille antoisasta yhteistyöstä projektimme aikana!

Toimintakyky ja työkyky -teos esittelee laaja-alaisen toimintakyvyn käsitteen ja sen pohjalta lähtevän työkykykäsitteen teoreettisen pohjan sekä useita käytännön tilanteita, joissa hyödynnetään eri näkökulmia. Teoksessa kuvataan tilanteita niin arvioinnin kuin tukemisenkin näkökulmasta elämänkulun eri vaiheissa. Kirja soveltuu oppi- ja käsikirjaksi kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuksen ja työllisyyden hoidon ammattilaisille ja opiskelijoille. 

Lue lisää: https://verkkokauppa.duodecim.fi/60382.html

Toimintakyky ja työkyky -kirjan kansi.

Kuntoutuspäivät 2024 – Teemana vaikuttava kuntoutus

Olemme mukana 50. kertaa järjestettävillä Kuntoutuspäivillä, jotka pidetään 6.–7.6.2024 Meeting Park OASIS Ruoholahdessa, Helsingissä. Teemana on vaikuttava kuntoutus.

Muuttuva työ ja toimijuuden haasteet to 6.6. 2024 klo 13.30-16.15 (TYÖRYHMÄ 3)

Työ on muuttunut työn tekemisen paikan, ajan, osaamisen ja johtamisen suhteen. Teknologian lisääntynyt käyttö voi sekä helpottaa, että kuormittaa työn tekemistä. Tietotyön lisääntyminen on hämärtänyt myös työn ja vapaa-ajan rajaamista. Työkyky muodostuu ihmisen voimavarojen ja työn välisestä tasapainosta, johon kytkeytyy niin terveys ja toimintakyky, kuin osaaminen ja työtehtäviin liittyvät elementit. Tässä työryhmässä tarkastellaan muuttuvaa työtä ja toimijuuden haasteita sekä käydään läpi toiminta- ja työkyvyn käsitteen laajentumista. Työpajan ohjelmassa tehdään myös kurkistuksia tulevaan Toimintakyky ja työkyky -oppikirjaan.

Puheenjohtajina toimivat LT Raija Kerätär, FT Liisa Paavola ja YTT Anu Kippola-Pääkkönen.

Ohjelma

13.30Paneeli: Työ muuttuu – pysymmekö muutoksessa mukana?
Matti Joensuu, johtava tutkija, Työterveyslaitos
Marianne Keyrilainen, erityisasiantuntija, TEM
Samuli Leveälahti, kehittämispäällikkö, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
14.30Tauko
15.00Motivaatio ja toimijuus työssä
Raija Kerätär, LT, kuntoutuslääkäri, KELA
15.30Työntekijä työn ja arjen puristuksessa
Liisa Paavola, FT, neuropsykologian erikoispsykologi, Neural Oy
16.00Kysymyksiä ja yhteenveto
16.15Työryhmä päättyy

Lue lisää: www. kuntoutuspäivät.fi/tyoryhmat

15-vuotias Neural Oy – kuin ikinuori teini

10.11. 2023 juhlittiin Neural Oy:n viisitoistavuotista taivalta perinteisessä ja tunnelmallisessa ravintola Rauhalassa. Lämmin kiitos mukana olleille <3

Kiitos myös:

#trokaristiretki
#virpiväisänen
#medirex
#terapiaperhonen
#ravintolakortteli

Webinaarikoulutus: Ohjaustyö työllisyyden tukikeinona 19.5.2021 klo 9–16

Yksilöllisistä tarpeista lähtevä asiakasohjaus on monelle pitkään työttömänä olleelle välttämätön tuki pyrkiessään kohti työmarkkinoita. Minkälaista on työllistymistä tukevan ohjaajan työ ja minkälaista osaamista ohjaajalla olisi hyvä olla?

Koulutuksemme tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia henkilökohtaiseen ohjaustyöhön tarkastelemalla ohjaustyötä kuntoutuksen ja ohjaajan itsetuntemuksen näkökulmasta. Ohjaaja kohtaa asiakkaiden vaikeidenkin elämän- ja henkilökohtaisten tilanteiden kautta haasteita, joissa oman roolin ja tunteiden tiedostaminen on hyödyllistä myös työssä jaksamisen kannalta.

Koulutus on tarkoitettu työllistymispalveluissa ja nuorten palveluissa toimiville ohjaajille, työvalmentajille, yksilövalmentajille, työkykykoordinaattoreille, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajille, kuntoutusohjaajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Katso ohjelma tästä (pdf) 

Hinta 210 euroa (+ alv 24%)

Ilmoittautuminen viimeistään 12.5.2021 sähköpostitse: koulutus@neural.fi

Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille ennen koulutusta.

Koulutusmateriaalit (pdf)

Raija Kerätär ja Liisa Paavola: Mitä kuntoutumisella tarkoitetaan?

Tanja Räisänen: Ohjaustyö

Raija Kerätär: Motivaatio ja tavoitteet

Liisa Paavola: Neuropsykologinen kuntoutus käytännössä

Anna-Kaisa Puusaari: Tunteet ohjaustyössä

Koulutus Oppimisen vaikeudet ja syrjäytymisen uhka nyt Webinaarina 10.2.2021

Koulutus on tarkoitettu koulu- ja oppilaitosterveydenhuollossa työskenteleville, terveydenhuollossa, mielenterveystyössä ja psykiatriassa toimiville, kuntoutushenkilöstölle, perus- ja toisen asteen opettajille, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, sosiaalityössä ja nuorisotyössä toimiville, työllisyyspalveluissa, Ohjaamoissa ja Kelassa toimiville sekä muille asiasta kiinnostuneille.

On sanottu, että nuoren masennuksen ja ahdistuneisuuden taustalla on oppimisen vaikeus, kunnes toisin on todistettu. Luki-vaikeuksien lisäksi taustalla voi olla eri asteisia kielellisen tai näönvaraisen hahmottamisen, tarkkaavuuden säätelyn tai toiminnanohjauksen häiriöitä. Oppimisen vaikeudet jäävät liian usein tunnistamatta, jolloin ne jäävät myös hoidossa ja kuntoutuksessa huomioimatta. Oppimisvaikeuksista kärsivän lapsen ja nuoren kehitystä ja ammatillista uraa on mahdollista tukea parhaiten silloin, kun hänen tilanteensa on ensin riittävän yksilöllisesti selvitetty. Hän tarvitsee usein suunnitelmallista tukea oppilaitoksen lisäksi myös terveydenhuollosta, sosiaalityöstä, nuorisotyöstä, työllisyyspalveluista ja Kelasta.

Katso ohjelma tästä (pdf)

Toteutus Teams-yhteydellä

Hinta 210 € (+ alv 24 %)
Myönnämme –20 % alennuksen organisaatioille, jos osallistujia on 10 tai enemmän.

Ilmoittautuminen viimeistään 29.1.2021

sähköpostitse koulutus@neural.fi

Linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille ennen koulutusta.

Koulutusmateriaalit (pdf)

Päivi Lindholm: Kielihäiriö tai oppimisvaikeusko lapsen ja nuoren tunne-elämän oireiden taustalla

Tanja Äärelä: Peruskoulukokemukset ja syrjäytyminen

Liisa Paavola: Oppimisvaikeuden tunnistaminen ja tutkiminen

Raija Kerätär: Kuntoutuksen ja työhön tukemisen mahdollisuudet

Pirjo Hiltunen: Yksilöllinen opiskelupolku ja tuki ammatillisessa koulutuksessa